BASIC-2060 50G NYST.ULL/POLYAM.

46-2060 Hjertegarn

75% ull/ 25% polyamid
10 nystan/fp á 50g. Ca 140 m.
Stickor: 3,5 mm, 26 maskor= 10cm.