Köpvillkor Välkommen att handla från Kinna Textil AB. Vi säkerställer en trygg e-handel bland annat genom att till fullo uppfylla de regler som finns i konsumentköplagen för privatkonsumenter och i köplagen för företag.

Leveransvillkor         
Kinna Textil säljer främst till företag och priserna i webshopen visas därmed alltid exklusive moms. I kassan visas den totala summan inklusive moms för dig som är privatperson. Leveranser sker med Postnord eller med DHL:s företagspaket inom Sverige. Frakt 89kr tillkommer på respektive beställning. Vid köp över 3000 kr fri frakt. Leveranstiden är 1-5 arbetsdagar från det att produkterna lämnat vårt lager. För ej lagerförda produkter som tillverkas mot order kan leveranstiden variera mellan 2-7 veckor. Kontakta Kinna Textil på 0320-18456 eller info@Kinnatextil.se om ni önskar avtala en bestämd leveranstid. Det är köparens ansvar att gatuadress, telefonnummer och mailadress som angivits vid beställning är korrekt. Normalt körs godset ut till företag och privatpersoner vardagar mellan 08:00 - 16:00. Finns det ingen mottagare på angivaren adress vid leverans med PostNord går godset tillbaka till närmaste postkontor där mottagaren själv får hämta ut sitt paket. Detta gäller både företag och privatpersoner. Vid leverans med DHL kontaktas mottagaren för ny dag och tid för utkörning. Kostnad för detta kan förekomma för företag. Ansvaret för varan övergår till kunden i samband med att transporthandlingarna signeras av kunden. Om synliga emballageskador eller misstanke om transportskada på godset föreligger ska detta anmälas till chauffören direkt. Dold transportskada MÅSTE anmälas till Kinna Textil inom tre (3) dagar för att transportskadan ska kunna godkännas. I samband med detta bör emballage sparas. Köpvillkor (Webshop) Villkoren gäller de fall Svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Företag lyder under köplagen. Köplagen är dispositiv vilket innebär att våra egna avtal kan avtala annat än vad lagen föreskriver. Vidare information om gällande lagar kan ni finna via konsumentverket. Priser Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive moms. I kassan redovisas momsen så du som privatperson ser vad den totala summan blir inklusive moms. Det pris som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället, detta oavsett om priserna ändrats upp eller ner.  För kampanjer gäller priserna under aktuell kampanjperiod. Efter mottagen och bekräftad beställning kan pris endast ändras på grund av omständigheter som höjda skatter, valutaförändringar, tekniska fel i webshopen etc. samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset. Vi reserverar oss för förändringar i sortimentet, prisförändringar, leverantörers prishöjningar, tekniska förändringar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer, typografiska fel på vår hemsida, katalog eller i övriga publikationer. Privatkonsument: Kinna Textil AB tillämpar konsumentköplagen samt lagen om distanshandel se. Konsumentköplagen http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1990:932 Distansavtalslagen. http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2005:59 Beställning Beställningar görs via vår webbutik www.Kinnatextil.se men kan även göras med hjälp av telefon 0320-18456 eller e-post info@Kinnatextil.se Beställningar som utan medgivande görs i annan persons namn och som medför ekonomisk eller annan skada för Kinna Textil polisanmäls. För att få beställa via www.Kinna Textil.se måste du vara över 18 år eller ha målsmans medgivande. Betalningssätt: Kinna Textil.se erbjuder säkra kortbetalningar med Visa och MasterCard i samarbete med Svea Ekonomi. Vi erbjuder direktbetalning via internetbank för kunder i Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Vid betalning kopplas du automatiskt till din internetbank där du loggar in och godkänner transaktionen. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen Förändring och avbeställning:  Förändringar av order är möjliga så länge ordern inte gått till plock. Tillägg och avbokning kan även ske via e-post eller telefon men detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det tar för oss att hantera meddelandet. Om ordern är plockad går den inte längre att avboka. Du som kund är i de fall avbokning inte skett i tid, skyldig att motta försändelsen, och kan sedan i tillämpliga fall använda "Ångerrätten". Avbeställning av beställningsvara, vilken köpts in speciellt för kundens räkning är inte möjlig. Garantier Garanti ges av producenten, distributören eller försäljaren och gäller alla fel på produkten som inte är uppkomna av användaren genom oaktsamhet eller med vilja. Samtliga produkter i vårt sortiment omfattas av minst 1 års garanti. I de fall där producentens garantitid är längre gäller underleverantörens/tillverkarens villkor. Många av våra leverantörer har upptill 10 års garanti. Reklamationer Konsumentköplagen föreskriver två års reklamationsrätt för privatpersoner, oavsett vilken garantitid som gäller på en produkt. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter det att garantitiden utgått skall köparen kunna påvisa att det uppkomna felet fanns på produkten redan vid leveranstillfället. Returer Kontakta oss för returnummer på info@Kinnatextil.se eller via telefon 0320-18456 Det är kundens skyldighet att uppge order/fakturanummer och anledning till den önskade returen. En PDF sänds till kundens e-postadress som returbekräftelse. Bekräftelsen ska bifogas när varan returneras. Kunden ansvarar för att produkten emballerats enligt de rekommendationer som anges. Vidare skall produkten returneras i stöt skyddande emballage, vilket normalt innebär ytterlåda fylld med stötdämpande material vari produkten placeras. Vadderade kuvert är normalt inte att anse som stöt skyddande. Kund ombesörjer och betalar returfrakten i samband med returer. Gäller returen ett garantiärende ersätter vi kunden för fraktutlägg. Vid garantiärenden står Kinna Textil AB för frakten tillbaka till kunden. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt produkt med likvärdig eller bättre i de fall identisk produkt inte finns. Återköpet är godkänt först när Kinna Textil AB har mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Ångerrätt (Gäller endast privatpersoner) Privatpersoner har i enlighet med Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från den dag man mottog produkten eller en väsentlig del av den. Produkten måste återsändas i "väsentligt oförändrat" skick. Detta gäller även produktens eventuella emballage, tillbehör och programvaror. Produkten får naturligtvis inte ha varit använd om ångrat köp ska medges. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Begäran om ångrat köp skall registreras på samma sätt som en retur. Återsändande av en produkt vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad. Återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst medges ej. Produkten skall återsändas emballerad enligt samma rutin som retur (se ovan). Ångrat köp kan i vissa fall medges även om kriterierna i lagen inte uppfylls. I dessa fall står köparen för samtliga fraktkostnader. Återbetalning motsvarar normalt 50-100 % av produktens värde. Återbetalning av ångrade köp skall vara utfört inom 30 dagar från den dag då vi mottagit produkten. Återköpet är godkänt först när Kinna Textil AB har mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Policy för behandling av personuppgifter Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Support Kinna Textil AB tillhandahåller teknisk support. Teknisk support omfattar hjälp vid felsökning, enklare installationshjälp samt allmän produktinformation och rådgivning före köp. Skadat gods Det är kundens ansvar att kontrollera godset vid leverans tillfället. Kontrollera godsets och förpackningens tillstånd när det levereras. Kunden ska räkna igenom kvantiteten så att den stämmer överens med uppgifterna i fraktsedeln. Om godset är skadat vid leveranstillfället kvittera aldrig fraktsedeln utan att först göra en anmärkning på följesedeln. Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan ska kunna regleras. Det som uppnås med anmärkningen är att det styrks att skadan inträffat när transportören hanterat godset. Om skadan kunnat upptäckas först vid uppackning (dold av emballage) måste kunden anmäla skadan till det fraktbolag varan är skickad med eller Kinna Textil AB inom fem (5) 3 arbetsdagar efter mottagandet för att den ska kunna tas upp till behandling. I samband med detta bör emballage sparas. Kunden ska begära en bekräftelse på anmälan av fraktbolaget för att kunna styrka den. Skadan ska besiktigas av Postnord och godset får där för ej repareras, säljas, returneras eller flyttas från leveransadressen. Saknat gods Godsmottagaren (kunden) ska göra en anmärkning på fraktsedeln innan den kvitteras. Kontakta närmaste Postnord kontor och uppge sändningsnummer. Då görs en eftersökning av godset. Om vi inte godset återfinns inom 30 dagar (utrikes 60 dagar) har kunden rätt att anse det som förlorat. Tvist Tvister där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs som regel i domstol. Force majeure Skulle Kinna Textil AB vara förhindrad att leverera som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Kinna Textil AB fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter. Copyright Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Kinna Textil AB är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Kinna Textil AB. Förändring av försäljningsvillkor Kinna Textil AB förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsv