MOULINEGARN 117-0000 till och med 117-0500, 12 DOCKOR X 8 M

130-117-0310

Nummer 130-117-0000 till och med  130-117-0500

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer