MOULINEGARN 117-3842 12 DOCKOR X 8 M

130-117-5200

130-117-3771 till och med 130-117-5200

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer