MOULINEGARN 117-3771 till och med 117-5200, 12 DOCKOR X 8 M

130-117-3862

130-117-3771 till och med 130-117-5200

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer