MOULINEGARN 117-3023 12 DOCKOR X 8 M

130-117-2000

130-117-2000 till och med  130-117-3770

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer