MOULINEGARN 117-2000 till och med 117-3770, 12 DOCKOR X 8 M

130-117-3328

130-117-2000 till och med  130-117-3770

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer