MOULINEGARN 117-0801 till och med 117-0996, 12 DOCKOR X 8 M

130-117-0900

130-117-0801 till och med  130-117-0996

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer