MOULINEGARN 117-0904 12 DOCKOR X 8 M

130-117-0844

130-117-0801 till och med  130-117-0996

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer