MOULINEGARN 117-0602 12 DOCKOR X 8 M

130-117-0505-1

130-117-0501 till och med   130-117-0800

130 är Kinna Textils nummer resten är DMC nummer